EXPRESSIE IN VORM EN KLEUR

Het werk heeft geen thema, het komt tot stand door een impulsieve transformatie

van vormen en kleuren.

Het resultaat vraagt van de kijker zijn eigen fantasie aan te spreken

en zelf te beplen wat het werk bij hem/haar oproept.

 

EXPPRESSION IN FORM EEN COLOURS

The works have no theme, it is created by an impulsive transformation of forms and colours.

The spectator is demanded to access his/her own imagination to determine 

what the works evokes.